Associació Catalana d'Estudis Bioètics | Copyright© 2024

Qui som

Som una associació sense ànim de lucre, constituida des del 14 de desembre de 1994 i formada per un grup de professionals de l’àmbit de la salut i les humanitats que tenim com a objectiu comú:

  1. Promoure el coneixement i respecte dels Drets Humans, els principis bioètics i la responsabilitat social en la nostra societat.

  2. Sensibilitzar la societat en la dimensió ètica de les ciències de la salut, com a factor de progrés individual, familiar i comunitari. Participar en el debat públic sobre valors i principis.

  3. Impulsar l’ensenyament de la Bioètica en els àmbits de formació dels professionals relacionats amb la salut.

  4. Promoure una reflexió bioètica oberta i respectuosa amb la diversitat cultural i el pluralisme, que assumeixi la dignitat de tot ésser humà – des de la
    seva concepció fins la seva mort natural – com a suprem valor bioètic, i el respecte incondicionat i absolut a aquest ésser humà com a primer principi bioètic.

  5. Promoure la investigació sobre temes ètics relatius a la salut dels individus i de la comunitat.