Associació Catalana d'Estudis Bioètics | Copyright© 2024

Què fem

Per aconseguir aquestes finalitats, l’Associació durà a terme diverses activitats:

  1. Organitzar i col·laborar en activitats de formació bioètica (màsters, assignatures , cursos, seminaris, etc.) dirigides als membres de l’associació i a les persones interessades. D’entre les quals destaca l’estreta col.laboració amb la Universitat de Barcelona en els graus de Medicina, Infermeria i Odontologia.

  2. Presència activa en els mitjans de comunicació social.

  3. Actuar com a òrgan consultiu i orientador, assessorant i aconsellant en temes bioètics, sempre de forma desinteressada i dintre de l’àmbit dels fins específics.

  4. Promoure tasques de recerca bioètica i de cooperació amb altres institucions, d’acord amb els fins específics i dintre dels límits que determina la llei.