Associació Catalana d'Estudis Bioètics | Copyright© 2024

1. Fonaments de bioètica

Abusos en experimentación humana (artículo original de Henry Beecher)

Henry K Beecher

VALORES Y PRINCIPIOS LA DIGNIDAD HUMANA Y SUS IMPLICACIONES ÉTICAS

Dr. Joan Vidal-Bota

Bioética y derecho

Alex Gratacós - J.Vidal-Bota