Associació Catalana d'Estudis Bioètics | Copyright© 2024

3. Comitès d’Ètica

Comitè de Bioètica de Catalunya (CBC)

Council of Europe – Health and Bioethics