Associació Catalana d'Estudis Bioètics | Copyright© 2024

Nota de premsa de la JORNADA: COM VIURE AMB PAU I DIGNITAT EL PROCÉS DE MORIR. EUTANÀSIA: SOLUCIÓ O FRACÀS.

ACEB

L’Associació Catalana d’Estudis Bioètics (ACEB) ha organitzat la jornada “Com viure amb pau i dignitat el procés de morir. Eutanàsia: solució o fracàs”. Aquesta reunió es proposa donar informació i debatre sobre contingut i les conseqüències de la Llei Orgànica Reguladora de l´Eutanàsia. La nova situació legal creada per la Llei de l´Eutanàsia permet que un metge pugui acabar amb la vida d´un malalt, del que és responsable, si compleix unes condicions.

La Jornada va adreçada als professionals de la salut, però també oberta a persones interessades en la Bioètica. Els temes a tractar i els ponents són:

  • Legalització de l´eutanàsia i drets irrenunciables. Dra. Francisca Pérez-Madrid. Catedràtica de Dret de la Universitat de Barcelona.

  • Eutanàsia des de l´ètica i deontologia mèdica. Dr. Manuel Martínez Sellés. President de l’Il·lustre Col·legi Oficial de Metges de Madrid.

  • L´atenció pal·liativa de qualitat com a dret humà fonamental. Dr. Xavier Gómez-Batiste. Càtedra de Medicina Pal·liativa de la Universitat de Vic (UVIC-UCC).

Es vol contribuir al diàleg sobre la necessitat respectar la dignitat humana de cada malalt, la necessitat de clarificar alguns punts de la llei, la necessitat de millorar l´atenció als malalts crònics o en l´etapa final de la vida, la necessitat d´una llei sobre cures pal·liatives, la necessitat de recursos suficients per donar una cobertura sanitària de qualitat i la necessitat de retirar la nova llei.

Es vol reflexionar sobre els efectes de practicar l´eutanàsia en els professionals, la funció de la família del pacient, la situació del dret a l´objecció de consciència i la poca participació dels professionals de la salut en l´elaboració de la llei.

L’Associació Catalana d’Estudis Bioètics (ACEB) és una associació sense ànim de lucre, constituïda el 14 de desembre de 1994 i formada per un grup de professionals de l’àmbit de la salut i les humanitats, amb l’objectiu comú de promoure el coneixement i respecte dels Drets Humans, els principis bioètics i la responsabilitat en la nostra societat.