Asociación Catalana de Estudios Bioéticos | Copyright© 2024

Jornada ACEB: Com viure AMB pau i dignitat el procés de mo

ACEB

17:00 Benvinguda

17:15 LEGALITZACIÓ DE L’EUTANÀSIA I DRETS IRRENUNCIABLES

Dra. Francisca Pérez-Madrid

Catedràtica de dret eclesiàstic UB

17:45 EUTANÀSIA DES DE L’ÈTICA I DEONTOLOGIA MÈDICA

Dr.Manuel Martínez Sellés

Catedràtic de medicina UE-Madrid. President ICOMEM

18:15 L’ATENCIÓ PAL•LIATIVA DE QUALITAT COM A DRET HUMÀ FONAMENTAL

Dr. Xavier Gómez-Batiste

Catedràtic medicina pal.liativa facultat de medicina UVIC-UCC

18:45 COL•LOQUI, CONCLUSIONS I CLAUSURA

Dr. Josep Maria Guardiola

Professor titular de la facultat de medicina UIC i president d’ACEB

Per inscripción: https://forms.gle/jpFoJ2Ze6UwY6ehg6