Associació Catalana d'Estudis Bioètics | Copyright© 2021

Carta de Presentació de la Presidenta (2013)

Benvolguts/des,

El ràpid progrés de la Ciència i la Tècnica en l’àmbit biomèdic fa inevitable preguntar-se si tot allò que és tècnicament possible és legítim des del punt de vista ètic.

En el món científic hi ha una certa unanimitat sobre la necessitat de posar límits a la investigació i a l’aplicació de la tècnica, però no hi ha igualtat d’opinions quan es tracta de determinar quins són aquests límits. La nostra societat és plural tant des del punt de vista cultural, com filosòfic i ètic, i això explica aquesta diversitat d’opinions.

Podem observar que tant en la medicina clínica com en la investigació biomèdica, el progrés sovint s’acompanya d’una considerable tecnificació, l’aplicació de la qual es considera, de vegades, agressiva per l’ésser humà. Això comporta un grau major o menor de deshumanització de l’assistència. En aquest marc no resulta difícil detectar una tendència a centrar l’actuació mèdica més en la malaltia que en el pacient.

L’ACEB va néixer en aquest context l’any 1994 de la mà d’un grup de professionals dirigits pel Dr. Xavier Sarrias i motivats per la necessitat de promoure a Catalunya, pionera en investigació i assistència, una bioètica basada en el valor de la persona humana.

Des de la nostra associació volem recordar a la societat que el primer principi bioètic consisteix en respectar la dignitat de cada home i de cada dona pel simple fet de formar part de l’espècie humana. Sense excepcions ni discriminacions. Tot ésser humà té un valor en sí mateix i gaudeix d’una singularitat que el fan insubstituïble. En aquest sentit la Bioètica l’ha de protegir del perill dels excessos de la Ciència i de la Tecnologia, independentment de les seves capacitats físiques o mentals.

Per aquest motiu propugnem el respecte a la vida humana des del seu inici en el moment de la concepció fins a la seva mort natural.

A l’ACEB volem fomentar un comportament responsable en totes les iniciatives científiques i tecnològiques, en especial quan aquestes afecten directament a l’ésser humà i al seu entorn natural.

Els membres de la junta i jo esperem que us siguin útils els continguts de la nostra pàgina web i restem a la vostra disposició per a qualsevol suggeriment.

Cordialment,

firma-presidenta

Inés Espallargas
Presidenta d’ACEB